Generalforsamling

Tirsdag d. 6. marts 2018 kl. 19.00

Randers d. 6. februar 2018

Indkaldelse til generalforsamling i Randers IM, Eriksvej 13, 8960 Randers SØ Tirsdag d. 6. marts 2018 kl. 19.00.

Dagsorden:

Punkt 1:  Valg af dirigent  
 
Punkt 2:  Formandsberetning v/Anders Nielsen
➢ Drøftelse og godkendelse af beretningen
 
Punkt 3: Fremlæggelse af regnskab 2017 v/Alex Palmkvist
➢ Drøftelse og godkendelse af regnskabet
 
Punkt 4:  Fremlæggelse af budget 2018 v/Leif G. Sørensen
➢ Der vil være mulighed for spørgsmål til budgettet
 
Punkt 5:   Indkomne forslag
➢ Forslag skal afleveres til formanden, Anders Nielsen, Fåborgvej 13, 8940 Randers SV eller på mail: akn@fiberflex.dk senest en uge før generalforsamlingen.
 
Punkt 6:  Valg til bestyrelsen 
➢ Anders Nielsen og Malene Futtrup Fibiger er på valg. Malene Futtrup Fibiger modtager ikke genvalg. 
➢ Kandidatforslag kan afleveres skriftlig til formanden senest en uge før generalforsamling. Husk at kandidatforslag skal være underskrevet af kandidaten og at kandidaten skal være bidragyder.
 
Punkt 7:  Bestyrelsen ønsker drøftelse 
Skal der i forbindelse med diakoniaften fortsat være stilhedens rum, eller skal der være noget   andet i Genesis?
 
KAFFEPAUSE
 
Punkt 8:  Valg af suppleanter  
 
Punkt 9:  Valg af revisorer 
➢ På valg er Ruben Fibiger og John Taulborg.  
 
Punkt 10: Præsentation af arbejdsgrenene
➢ Spørgsmål eller kommentarer til repræsentanterne for arbejdsgrenene
 
Punkt 11:  Eventuelt
 
Velkommen til enhver. Vi håber, at mange møder op. Husk at bede for aftenen.

Venlig hilsen  Bestyrelsen