Eftermiddagsmøde

Der er eftermiddagsmøde 3. torsdag i måneden kl. 14.30 - ca. 16. Det er særligt de ældste, der mødes, men alle er velkomne.

Vi begynder med at drikke kaffe og spise lækkert hjemmebag. Vi nyder fællesskabet og får snakket med hinanden. Derefter synger vi sammen, har forkyndelse ved en, som kommer på besøg hver gang.

Velkommen til at kigge forbi.