Bøn og Birkes

"Hvis det overhovedet er muligt for mig, tager jeg om lørdagen kl. 9 til Bøn og Birkes i Genesis."

Her samles mellem fjorten og tyve mennesker til hyggelig morgenkaffe og efterfølgende andagt, som bliver indledning til bøn. Her er et mærkbart åndeligt fællesskab, hvor mange beder højt, og hvor bedeemnerne kan være alt fra personlige bekymringer for vore kære til fælles anliggender som vækkelse i Randers, ja i hele vort land. Vi beder for bestyrelsen og for arbejdet i missionshuset. Vi beder for præsterne i vore kirker, at forkyndelsen må være sand og nå hjerterne med ordet om korset. Gennem bønsfællesskabet fornemmes et stærkt ønske om, at Jesus må blive så stor i vore hjerter, at vi ikke kan tie om ham, men må bære bud om ham, der hvor den enkelte er sat i hverdagen. Vi tror, det haster med at få budskabet ud, og vi glæder os over de rige løfter, Guds ord knytter til bøn. Vi kan sagtens være flere, så alle er velkomne.

Pia Vestergaard