”For jeg er vis på, at hverken død eller liv eller engle eller magter eller noget nuværende eller noget kommende eller kræfter eller noget i det høje eller i det dybe eller nogen anden skabning kan skille os fra Guds kærlighed i Kristus Jesus, vor Herre!” Rom 8,38-39

Tænk så stærk er Guds kærlighed til sine børn! Der er INTET udefra, der kan skille os fra Guds kærlighed – ikke engang døden – som jo ellers er den ultimative adskillelse her i livet fra alt det, vi har kært. Guds kærlighed rækker ind på den anden side af døden!

Der er kun én ting, der kan adskille os fra Guds evige kærlighed – og det er vores synd. Men Jesus blev menneske for vores skyld og levede det fuldkomne og rene menneskeliv med det ene formål: at tage al vores synd og skyld på sine skuldre og betale vores skyld overfor Gud. Jesus tog straffen i dit og mit sted. Det er Guds kærlighed til os i Kristus Jesus, vor Herre!

Jesus har betalt prisen for ALLE menneskers synd og ønsker kun, at alle skal komme til ham og modtage hans tilgivelse – helt kvit og frit. Jesu tilgivelse rækkes til alle mennesker fuldstændig betingelsesløst. Vi skal ikke først være gode nok, før vi må komme til Jesus. Jesus ønsker, vi skal komme ligesom vi er, fordi han så uendelig gerne vil give os del i Guds kærlighed.

Jesus ønsker, at alle skal komme til ham og modtage hans tilgivelse her i livet. Men Jesus tvinger ingen! Hvis man ikke vil have med Jesus at gøre, er det muligt at sige nej-tak! Man skal blot vide, at det ikke er uden konsekvenser, at sige nej til Jesus. Hvis man ikke vil have med Jesus at gøre her i livet, så har man sat sig selv uden for Guds kærlighed for evigt!

Det fantastiske er, at Jesus virkelig elsker mig – ikke fordi jeg har fortjent det, men fordi Gud er kærlighed! Han har taget straffen for al min synd – det kan jeg leve mit liv på – og det kan jeg dø på, den dag jeg skal dø – og ikke engang døden kan skille mig fra Guds kærlighed i Kristus Jesus!

Navn: Liselotte Øgendahl Rasmussen

Civilstatus: Gift med Finn, mor til 2 teenagespiger
Alder: 50 år
Profession: Personalekonsulent for 7 provstier i Aalborg Stift
Tilknytning til Genesis: Fællesmøder m.m., med i Genesis’ programudvalg